Barnehagens eier

Preg barnehager driver 35 barnehager på vegne av Misjonssambandet. Preg barnehage Kjærre er et datterselskap i Preg barnehager AS. Barnehagen har en utvidet kristen formålsparagraf og formidler den kristne kultur og tradisjon.

Her kan dere lese mer om Preg barnehagene

https://nlm-barnehagene.barnehage.no/